ad image
flag icon

ایران

این آگهی در سطح بین المللی اعتبار دارد.

Buyer of grade 280 fuel oil I need 100 thousand
(خریدار مازوت 280 (100هزارتن ))

پورگلتوضیحات :

Buyer of grade 280 fuel oil

I need 100 thousand

Call ****************


خریدار مازوت 

با گرید 280

100هزارتن


آگهی های مرتبط با این دسته بندی :