برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.

تعرفه پلن مشتری یابی بین المللی گره مارکت

تعرفه پلن بازاریابی بین المللی

مدت زمان سه ماه مدت زمان شش ماه مدت زمان یک سال
بازاریابی در یک کشور 4 میلیون 8 میلیون 12 میلیون
بازاریابی در دو کشور 6 میلیون 9 میلیون 15 میلیون
بازاریابی در یک قاره 8 میلیون 12 میلیون 20 میلیون

بالا Android App
Android App