ad image

این آگهی تنها در کشور مرجع دارای اعتبار است.

flag icon

ایران


(خریدار روغن 3 لیتری)

دهقانیانتوضیحات :


خریدار روغن 3 لیتری هستیم تناژ بالا فقط و فقط بار داخلی باشه بار آماده تسویه میکنیم درب کارخانه یا انبار