خدمات گره مارکت - خدمات حمل و نقل

Transportation services

حمل و نقل بین المللی  انواع خرده بار :

در مجموعه گره مارکت برای اینکه بتوانیم هزینه های حمل ونقل بین المللی  برای بارهای با حجم کمتر از یک کانتینر را کاهش و سرشکن نمایم. با ایجاد بستری برای ارسال خرده بارها به کشورهای همسایه ایران و خاورمیانه، فصل جدیدی از حمل و نقل های بین المللی را ایجاد نمایم.
مسیر حمل و نقل خرده بار به کشورهای که هم اکنون دایر می باشد به شرح ذیل می باشد :
حمل خرده بار به عراق
حمل خرده بار به عمان
حمل خرده بار به افغانستان
حمل خرده بار به ترکیه
حمل خرده بار به امارات
حمل خرده بار به قطر
حمل خرده بار به هند
حمل خرده بار به کویت
حمل خرده بار به ارمنستان
حمل خرده بار به آذربایجان
حمل خرده بار به سوریه
حمل خرده بار به مصر
حمل خرده بار به پاکستان
و....
به عنوان مثال، برای حمل و نقل برخی کالاها مانند: مواد غذایی داروی و یا حیوانات، سرعت ارسال بسیار مهم است و انتخاب کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه مهممی باشد. در جابجایی برخی دیگر از انواع کالا هزینه ارسال عنصر اصلی برای انتخاب روش حمل می‌باشد که به طرفین معامله بستگی دارد. مقصد، قانون کشورها، ارزش کالاها و خطر حمل و نقل، قوانین گمرکی، عناصر دیگری هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. در نتیجه افرادی که با حمل و نقل بین‌المللی سرو کار دارند. باید کیفیت، هزینه، زمان و شرایط را بسنجند تا بهترین انتخاب موجود را داشته باشند.
با کارشناسان ما در ارتباط باشید.