ad image

این آگهی تنها در کشور مرجع دارای اعتبار است.

flag icon

ایران


(خریدار روغن خوراکی مایع ۲۰لیتری)توضیحات :


خریدار روغن خوراکی  مایع ۲۰لیتری  قیمت زیر 380
5000هزار تن در سال خریداری میکنیم
 تسویه درب انبار