دفتر ایران: تهران , شهر جدید پردیس , پارک فناوری پردیس , مرکز رشد فناوری نخبگان , ساختمان کوآپ

Iran Office: Tehran, Pardis New City, Pardis Technology Park, Elite Technology Development Center, Coup Building

دفتر عمان: سلطنت عمان ، مسقط ، منطقه الخوض ، صندوق پستی ۱۴۴۱

Oman Office: Kingdom of Oman, Muscat, Al-Khudz District, PO Box 1441

Iran : +982176271950

Oman : +96824555390

gerrehmarket@gmail.com

نموذج الاتصال

يمكنك استخدام النموذج التالي للاتصال بخبراء Gereh Market: