لیست مقالات در دسته بندی : دیجیتال مارکتینگ

Digital marketing, targeted advertising, social media marketing

Why is Digital marketing important in today’s world?

Digital marketing is a term for showcasing items or administrations through computerized innovations.
b2b international website, B2B Buyers rely on digital channels and a b2b

How to build a better b2b international website?

B2B Buyers rely on digital channels and a b2b international website, even at all stages of sales interactions with the person in charge. As a result, commercial organizations ...
تبلیغات بین المللی، بازاریابی بین المللی

از صفر تا صد تبلیغات بین المللی آگاه شوید

گاهی از تبلیغات بین المللی به عنوان فعالیت تجاری یاد می‌شود که از طریق آن شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا مخاطبین خود را در کشورهای مختلف شناسایی نموده و آنها را ...
Iran B2B, B2B business model, example of b2b in Iran

Iran B2B is growing rapidly, but what does B2B actually mean?

Iran B2B business is a business type between two businesses (firms) inside and outside Iran. If this business is done through the Internet, intranet, or private networks, ...
B2B marketplace, Industrial B2B marketplace in Iran, Iranian Manufacturers Directory

What is a B2B marketplace?

According to a report by Statista1, global business-to-business (B2B marketplace), e-commerce transactions totaled $12.2 trillion in 2019. One of the most significant trends in ...
network marketing, online network marketing, network marketing strategy

Everything about network marketing

Network marketing, a kind of word-of-mouth marketing, has a significant market in our country these days.There is a lot of talk among young people about this kind of marketing. ...
b2b website, What makes a great b2b website, the importance of a b2b website

How does a b2b website help you?

In a nutshell, B2B can be described as a business relationship between businesses. A B2B website connects two businesses and allows them to do business, such as the Gerehmarket ...
make a new market, market development, market creation

How to make a new market?

Whenever a new company launches a product or service, it can enter an existing market or make a new market. The traditional and possibly more straightforward option is to ...
Iran B2B Ad post, B2B ads, B2B Marketing

Iran B2B Ad post can be highly profitable

B2B ads have an opaque reputation, and Iran B2B Ad post could bring you a fortune, especially if promoting ads on social networks, as they should be. The relaxing properties of ...
free ad post b2b, Google My Business, marketing

List of free ad post b2b websites

Let’s take a look at free ad post b2b websites. Adding your products and services to a free advertising website is a quick, simple, and affordable way to gain visibility for ...
وایرال، برند، وایرال کردن برند

چگونه برندمان را وایرال کنیم؟

همه برندها دوست دارند در مرکز توجهات باشند،اما متاسفانه این مهم برای همه رخ نخوهد داد و به سادگی نمی‌توان در شبکه‌های اجتماعی کسب‌و‌کار خود را وایرال کرد. اپیدمی کردن کسب وکارها...
استارتپ،‌ کارآفرینی، کارآفرین

طول عمر کسب و کارهای کوچک و نوپا

تعاریف متعددی در سرتاسر دنیا در مورد کسب کار شده است، که بنظرم همشون درست هست ولی هیچ کدوم از این تعاریف نمی توانند یک دلار به دارایی های شما اضافه کنند. چرا؟ به این دلیل که هر...
Iran b2b classified, B2B marketplace, B2B market

Iran b2b classified website that can promote your goods effectively

Iran b2b classified advertisements can result in selling your products way faster than traditional methods. When Craigslist was founded in the 1990s, it became a pioneer in ...
سایت های بازاریابی ، سایت های صادراتی

سایت های مورد نیاز جهت صادرات و شروع بازاریابی و مطالعه بازار

ورود به یک بازار جدید مهمترین دغدغه شرکت ها می باشد. هر آنچه اطلاعات جزیی تری نسبت به خلق وخوی مردمان باز هدف خود داشته باشید می توانید با سرعت بیشتری بر بازار هدف ...